group.ONE udgiver 2022-rapport om bæredygtig udvikling

februar 6 2023

I group.ONE ønsker vi at være med til at bekæmpe globale problemer. Vores mission er bl.a. at skabe en inkluderende, sikker og bæredygtig fremtid for alle vores medarbejdere. På den baggrund udgiver vi her vores første Sustainable Development Goals (SDG) rapport. Her kan man læse om vores vigtigste indsatsområder indenfor bæredygtighed i 2022 samt få indblik i vores målsætninger for 2023.

Ansvarligt forbrug og produktion

Bæredygtighed er altafgørende for os. Derfor var 2022 også et betydningsfuldt år, hvor vi satte os det ambitiøse mål at blive en CO2-neutral virksomhed i 2040. Et vigtigt element i bestræbelserne er at reducere energiforbruget i vores virksomhed. Al one.com-hosting er allerede drevet af vedvarende energi, og vi sigter mod, indenfor en kort tidshorisont, at skalere dette til også at omfatte alle vores kunder i group.ONE.

Stephan Wolfram, CEO for group.ONE, udtaler:

“At handle til det bedre har altid ligget i vores DNA. Denne rapport tilføjer et nyt fokus, en større gennemsigtighed og mere ansvarlighed i forhold til at inkorporere FN’s Sustainable Development Goals (SDG’er) i vores forretningspraksis. Her kan du læse om vores igangværende indsats for at sikre ligestilling mellem kønnene, skabe nye økonomiske vækstmuligheder og drastisk reducere vores emissioner.”

Ligestilling

Hos group.ONE har vi iværksat flere initiativer, der dels skal være med til at øge antallet af kvinder i lederstillinger og dels forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen. Vores overordnede målsætning er at have kvinder i 40 % af lederstillingerne i 2025.

Arbejde og økonomisk vækst

Vi er som virksomhed forpligtet til at skabe et godt udviklingsmiljø og give nye muligheder til unge talenter. I 2022 åbnede vi derfor 10 praktikpladser på vores kontorer i København og Gurgaon. Halvdelen af de unge i praktik endte med at blive fuldtidsansatte. Vi sigter mod at øge antallet af praktikanter i group.ONE med 50 % i 2023.

Støtte til iværksætteri

At hjælpe personer med at starte online ventures er et andet vigtigt led i vores virksomhedsstrategi. For eksempel betød vores samarbejde med den danske akademiske verden, at vi i 2022 hjalp over 4.000 studerende med at lave en gratis hjemmeside. Vores mål er at øge dette tal med 50 % i 2023.

Du kan downloade hele rapporten HER.