group.ONE förvärvar Digital Garden

september 9 2019

one.com (”Group”), en ledande europeisk leverantör av webbhostingtjänster och domännamn till en kombination av privatkunder, små till medelstora företag (”SMEs”) och småskaliga hemmakontor (‘SOHOs’), har idag tillkänna givit uppköpet av Digital Garden för en icke angiven ersättning. Detta följer på uppköpet av one.com av det internationella aktiebolaget Cinven i februari 2019.

Digital Garden etablerades år 2014 och är ett av Norges ledande företag för webbhosting. Digital Garden bildades genom sammanslagningen av UniWeb och FastName – båda grundades under tidigt 2000-tal och erbjuder domännamn, webbhosting och e-posthosting liksom ett antal tilläggsprodukter framför allt till SMEs. Efter deras sammanslagning för att bilda Digital Garden, har både UniWeb och FastName marknadsförts som separata varumärken. Digital Garden har för närvarande tre datacentra i Oslo, runt 100 000 domännamn och ungefär 40 000 aktiva kunder. Kombinationen av one.com och Digital Garden stärker båda företagens fotavtryck i Norden med ett attraktivt varumärke och produkterbjudanden som riktar sig till alla kundtyper.

Denna transaktion är ett bevis på one.coms köp- och uppbyggnadsstrategi, uppbackad av Cinven, vilken kommer att fortsätta. Med Cinvens stöd ser one.com fram emot att växa både organiskt och genom uppköp på andra geografiska marknader inklusive sina geografiska basmarknader Norden, Benelux, Storbritannien och DACH-regionen (inkluderande Tyskland, Österrike och Schweiz) liksom på andra strategiska marknader.

Stephan Wolfram, Group-VD vid one.com, sade:

”Vi är glada över att välkomna Digital Garden in i Group. Det finns en naturlig lämplighet och stark samhörighet mellan de båda företagen och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta one.coms tillväxtbana, öka vårt erbjudande och bredda vår plattform både i Norge och i övriga nordiska länder.”

Thomas Railhac, Partner vid Cinven, sade:

”Cinven har en stark historik av strategier för köp och uppbyggnadsinvesteringar samt en betydande erfarenhet av företag inom webbhostingtjänster som är en del av fokuset för vår underavdelning TMT-teamet. Speciellt har Cinven, under vårt ägarskap av HEG, den största privatägda webbtjänstleverantören i Europa, starkt backat upp den organiska och inorganiska tillväxten av HEG och har genomfört 16 tilläggsuppköp. Vi planerar också att utöka one.coms verksamhet genom fortsatta investeringar och ytterligare uppköp. Dessutom avser vi att bredda våra erbjudanden och tjänster till kunder för att ytterligare stärka både one.com och Digital Gardens kundaffärer.”