group.ONE går samman med dogado-gruppen

december 7 2022

Idag tar group.ONE ett transformativt steg och tillkännager en sammanslagning med dogado-gruppen för att skapa en ledande alleuropeisk leverantör av online-närvarolösningar för prosumenter och små till medelstora företag.

group.ONE och dogado kommer tillsammans att betjäna 2 miljoner kunder över ett antal varumärken inklusive one.com, Hostnet, WP Media, dogado och Herold. Små och medelstora företag, såväl som proffs och konsumenter kommer att fortsätta njuta av klassens bästa webb- och molnvärd, domänhantering, affärsmjukvara och digitala marknadsföringstjänster.

De två verksamheterna kompletterar varandra i hög grad på ett antal nyckelområden. group.ONE är en ledande leverantör på de nordiska och Benelux-marknaderna medan dogado-gruppen är fokuserad på tysktalande länder. Företagen kommer också att dra nytta av kompletterande produkterbjudanden och möjligheter samt kommer att tillgodose en utökad uppsättning kundbehov. Detta så att den kombinerade gruppen är en ledande one-stop-shop-leverantör av online-närvarolösningar. Båda företagen har starka finansiella meriter och förväntar sig att dra nytta av strukturella tillväxttrender på marknaden som drivs av digitalisering av små och medelstora företag och kunders förväntningar kring digital marknadsföring.

Stephan Wolfram, CEO för group.ONE, kommenterar:

”På group.ONE fortsätter vi vår transformationsresa. Under de senaste fyra åren har vi genomfört 10 förvärv, tredubblat företagets intäkter, utökat vår kundbas till cirka 1,6 miljoner kunder och förbättrat vårt produkt- och tjänsteerbjudande. Med denna sammanslagning kommer den sammanslagna koncernen att kunna utnyttja sin storlek och skala för att ytterligare öka våra tillväxtmöjligheter. Den seniora ledningen stöder denna transaktion fullt ut. Vi ser fram emot att nå ytterligare framgångar och arbeta tillsammans med dogado-teamet.”

Transaktionen finansieras av en återinvestering av private equity-företaget Cinven från Fond 6 till Fond 7, och genom partnerskap med den ledande globala investeraren Ontario Teachers’ Pension Plan. Se mer information i pressmeddelandet.

Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga myndighets- och antitrustgodkännanden.

Om group.one

group.ONE är en av Europas ledande leverantörer av domäner, webbhotell, verktyg för att skapa webbplatser och andra onlinelösningar. Företaget servar nästan 1,6 miljoner kunder, främst i norra Europa genom sina 10 kundinriktade varumärken, bland annat: one.com, Hostnet och WP Media. Koncernen har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige, och har mer än 650 personer anställda globalt.

Om dogadogruppen

dogado-gruppen är en ledande leverantör av domäner i Tyskland, Österrike och Schweiz. De erbjuder mass- och molnhosting samt digitala marknadsföringstjänster till fler än 380 000 kunder genom varumärken inklusive: dogado, Metanet och Herold. Företaget har sitt huvudkontor i Tyskland och sysselsätter mer än 450 personer.