group.ONE släpper sin rapport om hållbar utveckling 2022

februari 6 2023

Vi tar itu med globala frågor. Vårt uppdrag är att skapa en inkluderande, säker, motståndskraftigt och hållbar framtid för alla, överallt. Nu släpper vi vår första Sustainable Development Goals (SDG)-rapport. Den delar våra viktigaste hållbarhetsprestationer för 2022 och våra mål för 2023.

Ansvarsfull konsumtion & produktion

Hållbarhet är avgörande för oss. Utifrån detta var 2022 ett betydelsefullt år där vi satte upp det ambitiösa målet att bli ett koldioxidneutralt företag till 2040. En viktig del i denna strävan är att minska energiförbrukningen där all one.com-hosting drivs av förnybar energi och vi siktar på att skala det till alla group.ONE-kunder snart.

Stephan Wolfram, CEO för group.ONE, säger:

Att vidta åtgärder till det bättre har alltid legat I vårt DNA. Den här rapporten lägger till ett nytt fokus, transparens och ansvarsskyldighet för att införliva FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) i vår affärspraxis. Här kan du läsa om våra pågående ansträngningar för att säkerställa jämställdhet, skapa nya ekonomiska tillväxtmöjligheter och dramatiskt minska våra utsläpp.

Jämställdhet mellan könen

På group.ONE har vi genomfört flera initiativ för att öka antalet kvinnor i ledande positioner och förebygga sexuella trakasserier. Vårt främsta mål är att ha kvinnor på 40% av ledande befattningar senast 2025.

Arbete & ekonomisk tillväxt

Vi är engagerade i att ge möjligheter till unga talanger. Under 2022 öppnade vi tio praktikplatser på våra kontor i Köpenhamn och Gurgaon, varav hälften blev heltidsanställda. Vi siktar på att öka antalet praktikanter på group.ONE med 50% 2023.

Stöda entreprenörskap

Att hjälpa människor att starta onlineföretag är avgörande för vårt uppdrag. Till exempel hjälpte vi över 4000 studenter att skapa en webbplats gratis genom vårt partnerskap med danska akademin. Vårt mål är att öka detta antal med 50% 2023.

Du kan ladda ned rapporten HÄR.